CESTA ZA LÁTKOU aneb díky Vám všem, že můžeme pomáhat!


Začalo to telefonátem Martina Nováka z naší provozovny v Bystřici nad Pernštejnem. „Ahoj, máme na skladě 800 m2 látky na pytlíky do vysavačů – nehodily by se někomu na roušky?“

A bylo to – pustili jsme to do světa a ozval se pan Hrubý z věznice z Vinařic, že prý šijí o stošest, hlavně pro seniory a látka jim moc pomůže, ale nemají dopravu a tkalouny.
Doprava není problém, máme přece firemní dodávku, ale co tkalouny? No vždyť máme přece kamarády ve firmě SILENT CZECH ve Valmezu. Stačil jeden telefonát a 5 kilometrů tkalounu bylo na světě, byl dokonce nastříhaný po 1,5 m, a k tomu ještě přihodili 1000 m2 dalšího materiálu na roušky.

Pátek ráno a může se vyrazit na trasu Bystřice nad Perštejnem – Valašské Meziříčí a cestou zpět ještě s překvapením. Díky kontaktu firmy Čalounictví Dušek z Průhonic, kupujeme ve velkoobchodě s látkami v Ledči nad Sázavou dalších 20 rolí (600 m2). Z toho 3 role platí Čalounictví Dušek, zbytek SOPO.

Takže dohromady zhruba 2500 m2 látky a k tomu 5 km tkalounu. Máme velkou radost!

Milí Sopáci, bez vašeho nasazení, obětavosti, pracovitosti, ale i vstřícnosti a pochopení bychom takto pomáhat nemohli. Díky vám všem!

Vaše SOPO
Největší bohatstvím jsou odborné znalosti našich lidí

Podílejte se s námi na výrobě elektromotorů do celého světa

Kariéra
Kariéra