KURZ PRVNÍ POMOCI? ZÁŽITKEM!

SOPO je společensky zodpovědná firma. Nebáli se a objednali pro 70 svých zaměstnanců ze všech možných pozic postupně pět zážitkových kurzů první pomoci. Třikrát v Modleticích, jednou v Nebovidech a jednou v Jedovnicích. Při kurzech se setkávali výrobní dělníci, mistři, vedoucí středisek i celé vedení společnosti.

Kurzy měly za cíl naučit první pomoc obecně, ale i například specifika pomoci po úrazu elektrickým proudem, při poleptání kyselinou a co dělat, pokud ve skladu proběhne srážka s vysokozdvižným vozíkem nebo dopravní nehoda auta v areálu. Modelové situace pro SOPO připravila firma PrPom přímo na míru. "Každý kurz tedy přinesl našim lidem znalosti první pomoci, kterou by mohli potřebovat poskytnout v našem výrobním provozu," potvrdila Michaela Olmrová ze SOPO. "Nejdůležitější je zdraví a život zachránce, proto je potřeba být ve stresových situacích v klidu a přemýšlet hlavně nad svým bezpečím. Obecně je první pomoc jednoduchá, ale lidé se bojí pomáhat. Cílem kurzů tedy má být nejen naučení první pomoci jako takové, ale především změna přístupu ze stavu ‘bojím se, co když bych mu ublížil’ do stavu ‘vím, jak mu pomoci a přitom zůstat v bezpečí’,“ shrnuje Zuzana Kučerová z PrPom.

Naše historie

Ohlédněte se s námi zpět a připomeňte si důležité momenty v historii SKUPINY SOPO.

Čtěte dál

Vize a cíle

Strategie firmy v kostce. Seznamte se blíže s naší filozofií, způsobem myšlení a firemní kulturou.

Čtěte dál

Skupina SOPO

SOPO s.r.o. je členem skupiny SOPO, která je specialistou v oblasti navíjení.

Čtěte dál