Hero

O nás

Již více než 27 let navíjíme a vyrábíme malé, střední i velké série rotorů a statorů do všech typů elektromotorů. Naše úzká specializace na navíjení a špičkové, nejmodernější technologické vybavení, ale především vysoká odbornost našich zaměstnanců, nám umožňují splnit jakékoli požadavky našich zákazníků v té nejvyšší kvalitě, krátkých termínech a za výhodnou cenu.

SOPO prošlo v oblasti navíjení třemi stupni vývoje:

1.    Manuální navíjení - tím vše začalo


2.    Outsourcing navíjení - jsme schopni převzít existující výrobu zákazníka


3.    Spolutvůrci nových generací elektromotorů - vyvíjíme technologii vinutí a podporujeme zákazníky při vývoji nových elektromotorů dle přístupu "Vymyslete si svůj motor, my pro vás vymyslíme a vyrobíme vinutí".


Zajišťujeme kompletní výrobu " End to End" rotorů a statorů od ručního až po robotizovaná pracoviště včetně zajišťování strategických materiálů.


Naše historie

Ohlédněte se s námi zpět a připomeňme si důležité momenty v historii skupiny SOPO.

1992

Zápis společnosti do Obchodního rejstříku firem

1993

Založení firmy SOPO s.r.o, přemístění opravny elektromotorů z garáže rodinného domu do prostor Modletice 19. Opravy a převíjení elektromotorů, čerpadel a ručního elektrického nářadí pro tuzemské zákazníky.

1996

První malosériová výroba – komutátorové rotory – náhradní díly pro elektrické ruční nářadí NAREX

1998

Začátek výroby malých sérií komutátorových rotorů pro německého zákazníka

1999

Založení SOPO SERVIS, s.r.o. z důvodu oddělení výroby rotorů a servisu. Firma SOPO SERVIS provádí opravy elektromotorů, čerpadel a elektrického ručního nářadí převážně pro tuzemské zákazníky

2000

Otevření nové provozovny v Jílovém u Prahy – důvodem je výroba speciálních vinutých dílů, převážně pro jízdní kola, invalidní vozíky a jiné nízkonapěťové aplikace

Založení firmy SOPO MOTOR s.r.o. z důvodu rozšíření výrobních prostor a kapacit o výrobu statorů. Výrobní prostory se nacházejí ve městě Kutná Hora. Do roku 2000 vyráběla firma SOPO, s.r.o., pouze komutátorové rotory

2004

Otevření nové výroby rotorů v Modleticích č. p. 1 - začátek výroby komutátorových rotorů na plnoautomatických navíječkách

2005

Otevření nové provozovny v Ochozi u Brna – důvodem je rozšíření výrobních prostor a kapacit o výrobu rotorů a statorů stejnosměrných elektromotorů pro větrné elektrárny

2008

Otevření nové provozovny v Jedovnicích u Blanska – důvodem je rozšíření výrobních prostor a kapacit. Při této příležitosti je ukončen provoz v Ochozi u Brna

Otevření nové provozovny v Modleticích č. p. 94 – důvodem je plnoautomatická výroba převážně asynchronních statorů

2011

Přestěhování firmy SOPO MOTOR s.r.o. do nových prostor v Nebovidech u Kolína – důvodem je rozšíření výrobních prostor a zlepšení podmínek pro zaměstnance

2012

Zásadní rozšíření a kompletní modernizace provozovny v Modleticích 94 – důvodem je rozšíření výrobních prostor, vytvoření nových skladových prostor a zlepšení podmínek pro zaměstnance

2013

Otevření nového střediska Vývoj – důvodem je zvyšující se potřeba výroby prototypů, vývoj nových produktů společně s našimi zákazníky a s tím spojený vývoj a implementace výrobních technologií na míru

Zavedení nového informačního systému IFS

Přestěhování výroby z Jílového u Prahy do nově zrekonstruovaných prostor v Modleticích č. p. 1

2014

Otevření nových skladových prostor v Modleticích, rozšíření výrobních prostor v Modleticích č. p. 94 – důvodem je razantní nárůst výroby oproti roku 2013

2015

Založení SOPO INVEST s.r.o – sesterská firma spravující nemovitosti vydání prvního čísla firemního čtvrtletníku Sopoděj

2016

Rozšíření výrobních kapacit – koupě výrobního závodu v Bystřici nad Perštejnem koupě pozemku pro výstavbu nové fabriky v Modleticích

2017

Sloučení společnosti SOPO MOTOR s.r.o. s mateřskou společností SOPO s.r.o. certifikace systému řízení kvality podle revidované normy EN ISO 9001:2015

2018

Plánovaná výstavba nové administrativně-výrobní centrály

2019

Otevření nové fabriky (administrativně-výrobní centrály) v Modleticích. Posílení top managementu firmy nástupem nového Generálního ředitele a jednatele SOPO, Radomíra Sabely


2020

Přístavba a rozšíření nové fabriky


Fabrika

Naše nová výroba a centrála firmy

„Jsme tu vlastně na vesnici. V místech, kde teď vede silnice, jsme jako kluci hrávali fotbal. Teď tu stojí jedna „plechovka“ vedle druhé. Rozumím tomu, že takové haly jsou potřebné. Ale stavějí je většinou zahraniční firmy, které mají podstatně víc peněz než my, a přesto dávají důraz hlavně na cenu a účelovost. S mým týmem, jehož členové jsou většinou z Modletic, jsme se shodli na tom, že chceme postavit něco jiného. Chtěli jsme ukázat, že výrobní prostory se dají postavit i jinak než jako plechová hala. Snad se nám to povedlo. Reakce lidí, ať už místních, nebo i zákazníků přijíždějících z různých končin, jsou nesmírně pozitivní.“ Vladimír Olmr, majitel a jednatel SOPO.

Podporujeme

Společnost SOPO se kromě výroby a služeb věnuje ve velké míře podpoře jak celostátních humanitárních organizací, tak místních a lokálních organizací, spolků či občanských sdružení.

Tyto organizace podporujeme zpravidla pravidelnými finančními dary, v některých případech i materiální pomocí či poskytováním dopravních prostředků pro přepravu osob a materiálů. Mnozí ze zaměstnanců firmy včetně členů vedení společnosti se také aktivně podílejí na činnostech místních organizací.

Člověk v tísni

Jde o nevládní neziskovou organizaci vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považuje za základní hodnoty a věří, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv. Proto se aktivně podílí na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.

Člověk v Tísni

Dětský domov Sazava

Dětský domov se nachází v městečku Sázava v malebném údolí řeky stejného názvu, v okrese Benešov ve Středočeském kraji. Byl založen v roce 1941 pro válečné sirotky. V dětském domově žije 24 dětí (ve třech rodinkách po 8 dětech) ve věku 3 – 18 let a 3 dospělí (2 tety a strejda).

Dětský Domov Sazava

Konto Bariérz

Konto Bariéry, stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již jednadvacet let účastní desetitisíce dárců. Svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry, jejímž hlavním cílem je zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti.

Konto Bariéry

Sdružení Modletice sobě

Je známo, že Modleťáci jsou aktivní v pořádání nejrůznějších akcí, jako jsou dětské dny, festivaly, ochotnická divadelní představení, hudební večery a podobně. Proto se objevila potřeba nějakým způsobem tyto aktivity dostat pod jednu střechu a následně vzniklo sdružení Modletice, které má za cíl rozvíjet kulturu a sport na venkově, zejména v Modleticích.

Sdružení Modletice Sobě

Hasiči Modletice

Sbor dobrovolných hasičů Modletice je aktivní jednotkou s širokou členskou základnou, plnící zejména podpůrnou úlohu pro zásahy profesionálních hasičů v regionu. Zúčastnili se již aktivně několika desítek zásahů v Modleticích i okolí. Sbor se dále věnuje požárnímu sportu a trénuje několik družstev v různých věkových skupinách. V posledních letech se věnuje zejména výchově a tréninku dětí a dorostenců. Pravidelně a s úspěchy soutěží v požárním sportu v rámci Středočeského kraje.

Hasiči Modletice

Sdružení Nebovidská Tvrz

Občanský spolek založený za účelem záchrany, obnovy a rekonstrukce místní kulturní památky – Nebovidské tvrze. Krom tohoto hlavního cíle se spolek zaměřuje i na pořádání kulturních a společenských akcí v obci Nebovidy, většinou přímo souvisejících s historickým objektem tvrze.

Sdružení Nebovidská Tvrz

Dětský Klub Alfíci Modletice

Místní organizace organizující kulturní a zábavné akce pro děti z Modletic a širokého okolí. Nejznámější akcí je tradiční dětský den, který je pořádán přes 30 let a každoročně zaznamenává velkou účast dětí z celého Středočeského kraje a Prahy. Alfíci dále pořádají letní dětské tábory, soutěže na in-line bruslích a koloběžkách, vodácké zájezdy nebo víkendové akce v přírodě.

Dětský Klub Alfíci Modletice

Festival Modletické Zvonění

Hudební festival, postavený na folkových základech, usilující oslovit širokou škálu posluchačů zejména z Modletic a okolí. Nabízí kulturní vyžití a možnost strávení příjemného odpoledne nejen hudebním fanouškům, ale zejména rodinám s dětmi. Pro ty je na festivalu vždy připraven doprovodný program: výtvarné dílničky, skákací hrad, kouzelnické představení, modely železnic apod. Na festivalu již vystoupili Tomáš Klus, Aneta Langerová a další.

Festival Modletické Zvonění

„Divadlo vod Studny“ z Modletic

Ochotnické divadlo, které působí v Modleticích již přes 10 let, úspěšně nastudovalo a sehrálo desítky představení, zejména komediálních her od předních českých i světových dramatiků. Domácí scéna divadla je v Modleticích, díky dlouholetým vztahům však spolek hostuje také v Praze, Keblově, Těptíně i jinde.

„Divadlo vod Studny“ z Modletic

Největší bohatstvím jsou odborné znalosti našich lidí

Podílejte se s námi na výrobě elektromotorů do celého světa

Kariéra
Kariéra