ÚVOD A ROZSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě jeho hlavních zásad:

  1. zákonnost, korektnost a transparentnost;
  2. účelové omezení;
  3. minimalizace údajů;
  4. přesnost;
  5. omezení uložení;
  6. integrita a důvěrnost;

Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno). Cílem tohoto prohlášení je objasnit vám způsoby použití vámi poskytnutých osobních údajů. Náš závazek je chránit vaše práva a možnosti kontroly osobních údajů a ochrany soukromí. Dále uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a třetí strany, s kterými je sdílíme. Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti najdete níže.

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pojem „osobní údaje” znamená veškeré informace, které se týkají vás a které vás identifikují, buď samy o sobě nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. Shromažďujeme různé druhy osobních údajů o vás, včetně následujícího (podle potřeby):

OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH

Osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti, adresa, ičo, dič, telefon, e-mail, bankovní účet) shromažďujeme v papírové verzi za účelem udržení obchodního vztahu a fakturace po dobu 10 let daná zákonem. V elektronické podobě po dobu 20 let.

OSOBNÍ ÚDAJE O POTENCIONÁLNÍCH ZÁKAZNÍCÍCH

Osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefon, e-mail) shromažďujeme za účelem nabídek a budoucího obchodního vztahu po dobu 2 let. V elektronické podobě po dobu 10 let.

OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH ZÁKAZNÍKŮ

Tato data nemáme k dispozici a neshromaždujeme.

OSOBNÍ ÚDAJE O DODAVATELÍCH

Osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti, adresa, ičo, dič, telefon, e-mail, bankovní účet) shromažďujeme v papírové verzi za účelem udržení obchodního vztahu a fakturace po dobu 10 let daná zákonem. V elektronické podobě po dobu 20 let.

OSOBNÍ ÚDAJE O POTENCIONÁLNÍCH DODAVATELÍCH

Osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefon, e-mail) shromažďujeme za účelem nabídek a budoucího obchodního vztahu v elektronické podobě po dobu 10 let.

OSOBNÍ ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH

Osobní údaje (osobní číslo, jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo, datum narození, místo narození, národnost, státní občanství, číslo účtu, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, rodinní příslušníci vč. dat narození a rodných čísel, údaj o pobírání důchodu - invalidního, starobního, údaj o tom, zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou, údaje o odměňování, mzdě, příplatcích) shromažďujeme za účelem uzavření smlouvy, vyplácení a evidence mzdy a zákonných odvodů po dobu 35 let dané zákonem.

OSOBNÍ ÚDAJE O BUDOUCÍCH ZAMĚSTNANCÍCH

Osobní údaje (jméno, příjmení, telefon, mail) včetně životopisů, kde nám můžete poskytnout dle vlastního uvážení: fotografie, osobní preference, ID pro sociální sítě, a další, které nám zasíláte budeme uchovávat v elektronické podobě po dobu 1 roku.

NAŠE WEBOVÁ STRÁNKA

Na naší webové stránce používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim stránkám.

Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).

V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

ZPRACOVATELÉ / POSKYTOVATELÉ SLUŽBY INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Zpracovatele / Poskytovatele služby informační společnosti, kteří mohou přijít do styku s osobními údaji vybíráme pečlivě , vždy dbáme na jejich shodu s GDPR a na vyžádání Vám je sdělíme.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji zacházíme opatrně a považujeme je za důvěrné. Sdílíme je tedy pouze s třetími stranami, které zde uvádíme:

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sdílíme jen nezbytné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo, rodné příjmení, datum narození, místo narození, zdravotní pojišťovna, den nástupu (ukončení), druh důchodu.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Sdílíme jen nezbytné osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, den nástupu (ukončení).

ÚŘAD PRÁCE

Sdílíme jen nezbytné osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, místo narození, státní občanství,číslo cestovního dokladu, nejvyšší dosažené vzdělání, den nástupu (ukončení), stupeň invalidity.

FINANČNÍ ÚŘAD

Sdílíme jen nezbytné osobní údaje: jméno, příjmení , stupeň invalidity konkrétních zaměstnanců.

POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA

Sdílíme jen nezbytné osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, místo narození, státní občanství,číslo cestovního dokladu, nejvyšší dosažené vzdělání, den nástupu (ukončení), stupeň invalidity, v případě pracovního úrazu poskytujeme dokumentaci k úrazu vč. lékařské zprávy).

NEMOCNICE /POSKYTOVATELÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Sdílíme jen nezbytné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, pracovní funkce, délka směny a pracovní režim.

INSTITUCE A VYNUCOVACÍ ORGÁNY

Osobní údaje zveřejňujeme v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejích zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo donucovacího orgánu.

S VAŠÍM SVOLENÍM/SOUHLASEM

Osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími stranami (jinými, než je uvedeno výše, například: komerční pojišťovny) v takových případech, pokud to nařizuje zákon. V takovém případě vás nejdříve požádáme o souhlas se sdílením osobních údajů tímto způsobem.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme pevně odhodláni chránit vaše osobní údaje a používat náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození.

MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v České Republice. Nastanou však případy, kdy budeme muset osobní údaje převést mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), provedeme náležitá opatření k tomu, aby byly vaše osobní údaje patřičně chráněny. Takové kroky většinou znamenají kontrolu způsobů zabezpečení údajů příjemců.

ÚDAJE O DĚTECH

Všeobecně platí, že osobní údaje o dětech shromažďujeme jen v případě mzdových odvodů resp. slev na dani, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

Jinak osobní údaje o dětech neshromažďujeme.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Čestné jednání a transparentnost jsou pro nás důležité. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme, a zavedli jsme systém, který vám umožní uplatnit veškerá vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

V případě potřeby uplatnění Vašich práv se obracejte na níže uvedený kontaktní e-mail.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A OPRAVY

Můžete nám kdykoli napsat žádost o osobní údaje, které o Vás vedeme, opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje na žádost zaktualizujeme, nebo odstraníme v souladu s platnou právní úpravou.

VYMAZÁNÍ INFORMACÍ

Kdykoliv můžete požádat o vymazání svých osobních údajů.  Vaši žádost zvážíme a podle potřeby vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.

ÚPRAVY ZÁSAD

Zavazujeme se dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů proto pravidelně revidujeme, abychom se ujistili, že v něm nejsou žádné chyby a je dobře viditelné na našich webových stránkách, obsahuje náležité informace o vašich právech a o zpracování dat, že je uplatňováno a odpovídá platné legislativě. Občas můžeme prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, aby odráželo nový vývoj a příležitosti ve vztahu k internetu a aby bylo v souladu s platnou legislativou. O případných zásadních změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi tohoto prohlášení.

NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

SOPO s.r.o. (Správce) – Modletice 19, 251 01 Říčany
IČ: 47534265 DIČ: CZ47534265
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15736

Kontaktní údaje Správce (pověřenec Správce):
Michaela Olmrová – michaela.olmrova@sopo.cz, (+420) 603 166 966

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na:
michaela.olmrova@sopo.cz

Naše historie

Ohlédněte se s námi zpět a připomeňte si důležité momenty v historii SKUPINY SOPO.

Čtěte dál

Vize a cíle

Strategie firmy v kostce. Seznamte se blíže s naší filozofií, způsobem myšlení a firemní kulturou.

Čtěte dál

Skupina SOPO

SOPO s.r.o. je členem skupiny SOPO, která je specialistou v oblasti navíjení.

Čtěte dál