PŘEDSTAVUJEME NAŠE ZÁKAZNÍKY: HEINZMANN – SPOJILA NÁS NÁHODA

Málokdo už dnes ví, že prvním naším za­hraničním zákazníkem v oblasti navíjení byla schwarzwaldská společnost Heinz­mann GmbH. Spolupráce mezi námi a fir­mou Heinzmann se datuje od roku 1997.

Zajímavostí je, že obě firmy spojil záměr manželky tehdejšího vedoucího výroby fa. Heinzmann navštívit veletrh řeme­sel v Mnichově, kde tenkrát vystavovalo i SOPO. Naštěstí pro nás si nás tenkrát všiml její manžel, vedoucí výroby Heinz­ mann, a brzy nás kontaktoval s první po­ptávkou ke spolupráci.

Zahájení spoluprá­ce mezi oběma společnostmi následovalo 100 let po založení této společnosti po­blíž Drážďan. Zakladatel firmy Joseph Heinzmann postavil základy společnosti na výrobě mechanických regulátorů otá­ček pro spalovací motory. Po druhé sveětové válce se výroba přesunula do oblasti Stuttgartu, aby v roce 1992 zakotvila ve schwarzwaldském Schönau. Společnost Heinzmann je technologickým lídrem v oblasti řízení spalovacích motorů a tur­bín pomocí inovativních systémů a kom­ponent s cílem dosáhnout vysoké účin­nosti a výkonu, nízkých emisí, optimální spotřeby paliva a životnosti. Portfolio vý­robků se v čase rozšiřovalo od regulátorů otáček přes řízení magnetických ventilů, generátorů, turbín a regulaci zplodino­vých cest až po komplexní lodní a želez­niční systémy.

V posledním desetiletí se nabídkové spektrum doplnilo o oblast elektromobility, zejména pak o elektro­ kola či skútry, do kterých pak svá vinutí dodává SOPO. Pohony Heinzmann však nacházejí uplatnění i v jiných oblastech průmyslu jako např. secí stroje v země­dělství, zvedací plošiny ve stavebnictví, větráky či čerpadla, průmyslová zařízení apod.

Letošním rokem jsme začali třetí dekádu naší spolupráce. Věřme tedy, ře se bude i nadále úspěšně rozvíjet.

Naše historie

Ohlédněte se s námi zpět a připomeňte si důležité momenty v historii SKUPINY SOPO.

Čtěte dál

Vize a cíle

Strategie firmy v kostce. Seznamte se blíže s naší filozofií, způsobem myšlení a firemní kulturou.

Čtěte dál

Skupina SOPO

SOPO s.r.o. je členem skupiny SOPO, která je specialistou v oblasti navíjení.

Čtěte dál