Podporujeme

Společnost SOPO se kromě výroby a služeb věnuje ve velké míře podpoře jak celostátních humanitárních organizací, tak místních a lokálních organizací, spolků či občanských sdružení.

Tyto organizace podporujeme zpravidla pravidelnými finančními dary, v některých případech i materiální pomocí či poskytováním dopravních prostředků pro přepravu osob a materiálů. Mnozí ze zaměstnanců firmy včetně členů vedení společnosti se také aktivně podílejí na činnostech místních organizací.

ČLOVĚK V TÍSNI

www.clovekvtisni.cz

Jde o nevládní neziskovou organizaci vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považuje za základní hodnoty a věří, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv. Proto se aktivně podílí na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.

Napsali nám

KONTO BARIÉRY

www.kontobariery.cz

Konto Bariéry, stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již jednadvacet let účastní desetitisíce dárců. Svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry, jejímž hlavním cílem je zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti.

Napsali nám

FESTIVAL FOLKOVÝ KVÍTEK

www.folkovykvitek.cz

Významný hudební festival ve středočeském regionu. Spojuje tradiční hudební festival s dětskou autorskou a interpretační soutěží pro děti z celé ČR a je v tuto chvíli jedinou akcí tohoto typu. Vítězové dětské soutěže získávají hmotné ceny a získají možnost vystoupit na spřízněných festivalech po celé ČR.

SDRUŽENÍ NEBOVIDSKÁ TVRZ

www.nebovidskatvrz.eu

Občanský spolek založený za účelem záchrany, obnovy a rekonstrukce místní kulturní památky – Nebovidské tvrze. Krom tohoto hlavního cíle se spolek zaměřuje i na pořádání kulturních a společenských akcí v obci Nebovidy, většinou přímo souvisejících s historickým objektem tvrze.

FESTIVAL MODLETICKÉ ZVONĚNÍ

www.modletickezvoneni.cz

Hudební festival, postavený na folkových základech, usilující oslovit širokou škálu posluchačů zejména z Modletic a okolí. Nabízí kulturní vyžití a možnost strávení příjemného odpoledne nejen hudebním fanouškům, ale zejména rodinám s dětmi. Pro ty je na festivalu vždy připraven doprovodný program: výtvarné dílničky, skákací hrad, kouzelnické představení, modely železnic apod. Na festivalu již vystoupili Tomáš Klus, Aneta Langerová a další.

DĚTSKÝ DOMOV SÁZAVA

www.ddsazava.cz

Dětský domov se nachází v městečku Sázava v malebném údolí řeky stejného názvu, v okrese Benešov ve Středočeském kraji. Byl založen v roce 1941 pro válečné sirotky. V dětském domově žije 24 dětí (ve třech rodinkách po 8 dětech) ve věku 3 – 18 let a 3 dospělí (2 tety a strejda).

Napsali nám

SDRUŽENÍ MODLETICE SOBĚ

www.modleticesobe.cz

Je známo, že Modleťáci jsou aktivní v pořádání nejrůznějších akcí, jako jsou dětské dny, festivaly, ochotnická divadelní představení, hudební večery a podobně. Proto se objevila potřeba nějakým způsobem tyto aktivity dostat pod jednu střechu a následně vzniklo sdružení Modletice, které má za cíl rozvíjet kulturu a sport na venkově, zejména v Modleticích.

HASIČI MODLETICE

hasici.modletice.cz

Sbor dobrovolných hasičů Modletice je aktivní jednotkou s širokou členskou základnou, plnící zejména podpůrnou úlohu pro zásahy profesionálních hasičů v regionu. Zúčastnili se již aktivně několika desítek zásahů v Modleticích i okolí. Sbor se dále věnuje požárnímu sportu a trénuje několik družstev v různých věkových skupinách. V posledních letech se věnuje zejména výchově a tréninku dětí a dorostenců. Pravidelně a s úspěchy soutěží v požárním sportu v rámci Středočeského kraje.

Napsali nám

DĚTSKÝ KLUB ALFÍCI MODLETICE

alfici.modletice.cz

Místní organizace organizující kulturní a zábavné akce pro děti z Modletic a širokého okolí. Nejznámější akcí je tradiční dětský den, který je pořádán přes 30 let a každoročně zaznamenává velkou účast dětí z celého Středočeského kraje a Prahy. Alfíci dále pořádají letní dětské tábory, soutěže na in-line bruslích a koloběžkách, vodácké zájezdy nebo víkendové akce v přírodě.

„DIVADLO VOD STUDNY“ Z MODLETIC

divadlovodstudny.webnode.cz

Ochotnické divadlo, které působí v Modleticích již přes 10 let, úspěšně nastudovalo a sehrálo desítky představení, zejména komediálních her od předních českých i světových dramatiků. Domácí scéna divadla je v Modleticích, díky dlouholetým vztahům však spolek hostuje také v Praze, Keblově, Těptíně i jinde.

Naše historie

Ohlédněte se s námi zpět a připomeňte si důležité momenty v historii SKUPINY SOPO.

Čtěte dál

Vize a cíle

Strategie firmy v kostce. Seznamte se blíže s naší filozofií, způsobem myšlení a firemní kulturou.

Čtěte dál

Skupina SOPO

SOPO s.r.o. je členem skupiny SOPO, která je specialistou v oblasti navíjení.

Čtěte dál